Dine rettigheter som ansatt

Som ansatt i bemanningsbyrå har du en del rettigheter det er viktig at du er klar over slik at du vet hva du har krav på og kan kreve når du blir ansatt hos oss, både i og utenfor oppdragsperioder. Dette er vår forpliktelse som bemanningsbyrå og vårt fokus er at du skal oppleve seriøsitet og få kvalitet.

Først og fremst jobber vi etter likebehandlingsprinsippet som sikrer at du som utleid er sikret de samme vilkår som om du hadde vært fast ansatt i innleiebedriften. 

Med ditt første oppdrag via oss, så blir du fast ansatt i Rett Bemanning. 

Når du skal ut i oppdrag for oss så har du krav på og skal få opplysninger om: 

  • Arbeidsavtalen bekrefter ditt arbeidsforhold hos oss uansett oppdrag
  • Oppdragsbekreftelsen bekrefter et spesifikt oppdrag du er utleid til og sikrer deg de vilkår som beskrevet i likebehandlingsprinsippet. 
  • Du har krav på lønn selvom oppdragsgiver avslutter oppdraget før tiden
  • Personal- og HMS-håndbok gir deg all informasjon du trenger å vite om ditt ansettelsesforhold og hvilke plikter både du, vi og oppdragsgiver har
  • Informasjon om eventuelle risikoforhold der du skal jobbe
  • En personlig rådgiver som skal gi deg råd og veiledning både når du er i og utenfor oppdrag
  • Rett på å bli foretrukket for oppdrag fremfor en ny kandidat dersom du er kvalifisert
  • Krav på sykepenger selv når du ikke er i oppdrag
  • Du får av oppfølgning  av din rådgiver dersom du blir langtidssykemeldt
  • Fordelsprogrammet gir deg tilgang til ulike rabattordninger og tilbud hos eksterne tilbydere