Likebehandlingsprinsippet

Hva er likebehandlingsprinsippet?

Når du jobber via bemanningsbyrå har du krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte hos oppdragsgiveren du jobber hos. Dette kalles Likebehandlingsprinsippet, og er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 14-12a. Ifølge loven har du rett til samme vilkår som fast ansatte i tilsvarende stilling hos oppdragsgiver når det gjelder:

  • Arbeidstid
  • Overtid
  • Pauser og hvileperioder
  • Nattarbeid
  • Ferie, feriepenger, fridager og godtgjøring på fridager
  • Lønn og utgiftsdekning