cute-e, evne og ferdighetstest

Hva er en evne- eller ferdighetstester?

En evne- eller ferdighetstest er en standardisert metode for å undersøke en persons evner eller ferdigheter. Testen gir et tallfestet resultat, som kan brukes for sammenlikning av kandidater.

Hvorfor bruke tester?

Tester gir mye informasjon, og gir deg tilgang til informasjon det er vanskelig å si noe om ved hjelp av andre metoder som intervjuer, referansesjekk o.l. Tester forenkler sammenlikning mellom kandidater, gir økt objektivitet, og sparer tid og penger i prosesser med mange søkere.

Grunnen til å bruke tester i rekrutterings-/bemanningsprosesser er at kandidater som presterer godt på evne- og ferdighetstester også presterer gjennomgående bedre i jobb. Dette er svært godt dokumentert gjennom internasjonal forskning.

Hvem er vår testleverandør?

Rett Bemanning bruker tester fra cut-e Dette er Europas største leverandør av adaptive nettbaserte tester for arbeidslivet, og er blant de ledene innen sitt felt i Norge. cut-e har et stort utvalg tester som er sertifisert av DNV-GL – det vil si at testene har solid vitenskapelig belegg og imøtekommer anerkjente vitenskapelige standarder.

Hvordan bruker Rett Bemanning bruke tester?

Bruk av evne- og ferdighetstester er primært forbeholdt prosesser der vi jobber med rekruttering eller langvarige bemanningsoppdrag inn mot f.eks. lederstillinger og andre stillinger som krever høy grad av kompetanse og problemløsende evner.

Kun personer som har gjennomgått cut-e sertifiseringskurs kan administrere testverktøyene.

Vi har kvalifisert personell hos oss med Mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i personellseleksjon, beslutningspsykologi og mål- og resultatstyring. I tillegg bruker vi intervjuteknikk som et primærverktøy i selekteringsprosessen. Dette for at vi på best mulig måte kan gi våre kunder en objektiv prosess (figur).

Rekrutteringsprosess.png

Hvordan foregår testingen?

Testene skal utføres i kontrollerte omgivelser i Rett Bemannings lokaler. Dette for at man ikke skal kunne manipulere testene og for at kandidatene skal sitte uforstyrret i like omgivelser, slik at de gir økt objektivitet.  

Alle kandidater som gjennomfører en test har krav på tilbakemelding. Dette vil vanligvis foregå via skriftlig tilbakemeldingsrapport i etterkant av testtakingen. I tilfeller der det er mulig og ønskelig kan tilbakemelding også gis ved personlig møte med testadministrator, f.eks. i forbindelse med andregangsintervju etter testtakning. Kandidater som kun mottar skriftlig tilbakemelding har rett til å snakke med testadministrator dersom de har spørsmål eller kommentarer til sine testresultater.

Har dere ønske om mer informasjon kan dere kontakte Rett Bemanning ved Birgitte Øren, Rådgiver Søk og Analyse på tlf: + 47 485 14 175 /epost: boe@rettbemanning.no.