Våre kunder trenger din kompetanse

Som bemanningsbyrå stiller vi krav til våre kunder slik at de tilbyr deg en god og trygg arbeidsplass som ivaretar dine interesser og rettigheter som arbeidstaker.

Nære relasjoner til våre kunder

Våre kunder er alt fra store til små bedrifter som trenger alle mulige typer faglærte og ufaglærte medarbeidere i mange ulike bransjer og alt fra korte til lange vikariater. Med nærhet til lokalmiljøet har Rett Bemanning gode relasjoner til oppdragsgivere i sine distrikter, dette bidrar til at vi stadig har oppdrag tilgjengelig samtidig som vi har god oversikt over arbeidsmarkedets status.

Gjennom våre kunder får du erfaring og kompetanse i arbeidslivet som gir muligheter i fremtiden.