Våre godkjenningsordninger

Din rådgiver i arbeidslivet

I Norge er arbeidslivet og dets ordninger godt forankret i lover og forskrifter for å sikre både arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Rett Bemanning er Revidert Arbeidsgiver. Dette betyr at vi som bemaninngsbyrå og arbeidsgiver har fokus på og ikke minst gode systemer og rutiner for å sikre at vi følger disse forskriftene og lovverket. Samtidig jobber vi kontinuerlig for å være både en seriøs og trygg partner både for jobbsøkere, ansatte og våre kunder. 

Rett Bemanning er godkjent for følgende: 

  • HMS-kort, bygg og anlegg
  • HMS-kort, renhold
  • Medlem av NHO service
  • Revidert Arbeidsgiver