Ferie – arbeidstakernes vanligste spørsmål

Det er August og mange av oss nyter fortsatt en velfortjent ferie fra arbeidet. Ferieloven stiller imidlertid en god del krav til hvordan ferieavviklingen skal foregår, og ikke alle er klar over alle rettighetene og pliktene både arbeidsgiver og arbeidstaker har i forbindelse med ferie. I denne artikkelen har vi samlet et lite knippe av de vanligste spørsmålene våre arbeidstakere har i forbindelse med ferie.

10 august, 2017

Alle har rett på fem uker ferie, eller?

Ifølge Ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie i året. Ferieloven regner imidlertid lørdag som en virkedag, så 25 virkedager blir da fire uker pluss én dag. Dette er lovens minimumskrav, men det er vanlig at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtaler, enten individuelt eller gjennomtariffavtale, som gir rett til mer ferie enn dette. Mange bedrifter i dag opererer med fem uker ferie for de ansatte. Regnet som i ferieloven blir det da 30 virkedager.

I tillegg har arbeidstakere over 60 krav på en ekstra ferieuke.

Hva hvis jeg jobber deltid da?

Ferieloven er opptatt av hvor mye feriefritid du har – ikke hvor mange dager du har fått fri fra jobb. Si at du vanligvis jobber mandager, onsdager og fredager. Tar du da fri en uke, så regnes det som én uke (6 virkedager) ferie, selv om tirsdag og torsdag normalt sett er fridager for deg.

Hva skjer hvis jeg ikke har opptjent feriepenger?

Arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle ferie. Unntaket fra denne plikten er tilfeller der arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger.  Feriepengene opptjener du året før, og har du for eksempel byttet arbeidsgiver i løpet av året kan det hende du står uten, eller med bare delvis, opptjente feriepenger til den ferien du har rett til å ta ut. Du kan da nekte å ta ut mer ferie enn det du har opptjent feriepenger til.

Men jeg kan ta ferie når jeg vil?

I motsetning til hva mange tror gir Ferieloven arbeidsgiver rett til å bestemme når ferie skal avvikles. Men: arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferieavvikling med de ansatte, og du har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30.september.

Unntaket er den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60; den kan arbeidstakeren selv velge når hun eller han vil ta ut.

Hva hvis jeg blir syk i ferien?

Hvis du blir syk mens du er på ferie kan du ha rett til å få ferien utsatt. Det er imidlertid noen vilkår som må være oppfylt:

  • Du må være 100 prosent arbeidsufør. 
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.
  • Du må kreve utsettelse av ferien raskt etter at arbeidet gjenopptas.

Men: at du har rett til utsatt ferie betyr ikke nødvendigvis at du har rett til sykepenger. Dette avhenger blant annet av hvor du oppholder deg, og når arbeidsgiver varsles.

Og hvis en i familien blir syk da?

Det er kun hvis du selv blir syk at du kan be om utsettelse av ferien. At ektefelle, samboer, barna eller andre blir syke kan nok ødelegge ferien for en arbeidstaker, men gir likevel ikke grunnlag for å kreve ferien utsatt.