Hva bør jobbsøkere tenke på når man skal søke jobb?

Er du nyutdannet og jobbsøker? Da lurer du kanskje på hvor du skal finne drømmejobben eller hvordan du skal komme på intervju? Kanskje mangler du intervjuerfaring og kommer liksom ikke helt til mål? I denne artikkelen gir vi deg noen holdepunkter som kan lede deg på rett vei.

26 juni, 2017

I løpet av våren 2016 gjennomførte fire forskningsinstitutter en koordinert undersøkelse rettet mot arbeidsgivere i Norge, Bulgaria, Hellas og Sveits. Med finanskrise som bakteppe var målet å utvide det rådende perspektivet på unges utfordringer i overgangen fra utdanning til arbeid i europeiske arbeidsmarkeder.

Viktige faktorer å ta i betraktning for jobbsøkere

Undersøkelsen tok for seg flere faktorer i forhold til stillingsutlysninger, ansettelsesprosesser, geografisk fordeling og mer, link til hele undersøkelsen finner du nederst på siden.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor man finner jobbene i Norge og hva det legges vekt på ved ansettelser og hva du som nyutdannet bør tenke på når du søker jobber.

Hvor finnes jobbene?

Av de stillingene som var tatt ut i undersøkelsen så var helt klart flesteparten av de i nærheten av store eller mellomstore norske byer, men samtidig viser det store forskjeller avhengig av hva slags type stilling det dreier seg om. F.eks. er IT-stillinger ofte i store byer, mens helse og restaurant også finnes i de mindre byene.

Hva er viktigst for den som ansetter?

Ved ansettelser skal du som kandidat gjennom alt fra CV- og søknadsskriving til et eventuelt jobbintervju og noen ganger til og med en test. Undersøkelsen viser at intervju er den faktoren det legges størst vekt på ved ansettelse, med CV og referanser på en god andre og tredje plass.

Når en jobbsøker vurderes til en jobb så ser man både på relevant utdanning og yrkeserfaring, men en svært viktig faktor er hvordan man passer inn i teamet, altså dine personlige egenskaper.

Målet med din CV og søknad er å komme på intervju, du bør derfor alltid bruke tid på å finne ut hvordan du som kandidat kan skille deg ut. Men når du kommer på intervju, så vær forberedt; Øv på å selge deg selv, hvem er du som person, hvem er du som kollega og ikke minst hvilke erfaringer har du?

Det finnes mange tips til hvordan utarbeide en CV og søknad, og selv intervjuforberedelser er tilgjengelig på nett, men den beste øvelsen er jo å gå på intervju. Og kommer du ikke videre, spør gjerne grunnen til hvorfor slik at du kan få tips til forbedringer.

Arbeidsledighet og feil type arbeidserfaring lønner seg ikke

Har du mange hull i CV’en din og perioder uten aktivitet så vil dette virke negativt for deg som arbeidssøker og for mange arbeidsgiver så trekker dette ditt kandidatur ned. Vær også bevisst på hva slags type arbeidserfaring du opparbeider deg da feil type arbeidserfaring kan anses som kompetanse tap og at du gjennom ikke å ha brukt din utdanning forringer verdifull kunnskap.

Hva kan Rett Bemanning gjøre for deg

Som ny på arbeidsmarkedet, kan det ofte være vanskelig å få den første foten innenfor. Tidligere undersøkelser viser at en jobb gjennom et bemanningsbyrå kan gi deg den kick-starten du trenger. Er du nyutdannet, ta kontakt med oss og sammen kan vi se på dine muligheter. 

Kilde: Denne artikkelen er utdrag fra Employer report Norway