Et nytt år med Rett Bemanning

Rett Bemanning vokser og kommer stadig nærmere deg.

13 januar, 2017

I Rett Bemanning er vi opptatt av å ha gode og nære relasjoner til både ansatte og kunder, vi skal være der du er med personlig oppfølgning og kvalitet i fokus. Vi skal være en seriøs aktør som kan gi deg råd når du trenger det. 

I 2016 fikk vi mange nye medarbeidere med oppgave å være din rådgiver nettopp der du befinner deg. Med nye medarbeidere har vi også fått flere nye kontorer både i Drammen, Oslo, Ski, Sarpsborg og Moss. For deg som jobbsøker eller kunde betyr dette at vi har styrket vår lokale tilhørighet enda flere steder i Norge og tilgjengeligheten for deg er enda bedre. 

Ikke minst ble Rett Bemanning Revidert Arbeidgiver, hva dette betyr for deg som kunde og ansatt kan du lese her.

Planene for 2017 er klare og vi gleder oss til å bli enda flere.

Dersom du har behov for våre bemanningstjenester, søk opp ditt lokale kontor og ta kontakt med en lokal rådgiver nær deg. 

Vi vinner rett person, til rett sted og tid. 

Finn din lokale rådgiver

Finn ditt lokale kontor og kontakt en av våre rådgivere.

Finn din rådgiver