Bemanning og rekruttering med kvalitet

Vi jobber for trygge arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø

Rett Bemanning er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd av en bemanningsprosess, både for kunde og ansatt.

Vi er medlem av NHO Service og er Revidert Arbeidsgiver, et kvalitets stempel i bemanningsbransjen. For deg betyr dette av Rett Bemanning ivaretar dine interesser og rettigheter. Vi har grundige kvalitetssikringsrutiner i forhold til nødvendig dokumentasjon, og sørger for at alle godkjenninger og tillatelser til enhver tid er oppdaterte.

I Rett Bemanning har vi kvalitetsikrede og elektroniske håndbøker tilgjengelig for våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med systematisk HMS og alle våre ansatte får en innføring i generell HMS før de blir sendt ut på arbeidsplass. Utover dette påser vi at alle våre oppdragsgivere har gode HMS rutiner hos seg og følger det nødvendige regelverk.