Et kvalitetsstempel i bransjen

Bemanningsbransjen gir private og offentlige virksomheter tilgang til en fleksibel arbeidsstyrke samtidig som den for arbeidstakerne er en verdifull inngangsport til arbeidsmarkedet. Som bemanningsbyrå legger vi til rette for erfaring og kompetanse, gir fleksibilitet og virker inkluderende. 

NHO Service

NHO Service er den største næringsorganisasjonen for bemanningsbyråer i Norge og har som hovedformål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og sikre seriøse forhold i bransjen.

I Rett Bemanning er alle våre kontrakter til både innleier og ansatte er utarbeidet av NHO og juridisk forankret.

Revidert Arbeidsgiver

Vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver bekrefter at vi i Rett Bemanning etterlever våre forpliktelser etter arbeidsmiljøloven, og er en seriøs arbeidsgiver for våre ansatte.

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4400 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.