Helse og omsorg

Ansatte med medmenneskelige egenskaper

Vi vet av erfaring at kvalitet og dyktighet har stor betydning i et presset helsevesen.

Innen helse har vi faglig dyktige rådgivere med helsefaglig bakgrunn. Vår kompetanse og yrkesetikk bidrar til et sterkt fokus på kvalitet i alle ledd opp mot både oppdragsgivere og våre kandidater. De kandidatene som ansettes hos oss har alltid pasientens beste i tankene.

Vi vet hva som kreves for å jobbe i helsesektoren og er grundig i våre ansettelsesprosesser. Alle kandidater blir kontrollert opp mot Statens Autorisasjonskontor og Helsetilsynet og vi foretar grundig referansesjekker. På den måten sikrer vi et helsepersonell med kvalitet som leverer i henhold til både dine og dine pasienters behov. 

Våre fagområder omfatter:

  • Leger og legespesialister
  • Sykepleiere og spesialsykepleiere
  • Vernepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Hjemmetjeneste
  • Hjelpepleiere
  • Helsesekretærer
  • Psykologer og spesialpsykologer
  • Ambulansepersonell