Ringer i vannet

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet er et initiativ i regi av NHO som hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Ringer i Vannet kartlegger bedriftenes behov, og hjelper til å finne riktig person til jobben. Formålet med Ringer i Vannet er at personer som har falt utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme seg i lønnet arbeid. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Hvorfor? 

Som en aktør i arbeids- og bemanningsmarkedet er det viktig for Rett Bemanning å ta samfunnsansvar og bidra til arbeidsinkludering. Rett Bemanning samarbeider med Ringer i Vannet fordi det hjelper oss til å finne godt kvalifiserte og dyktige ansatte til våre oppdrag, samtidig som samarbeidet bidrar til å hjelpe mennesker tilbake i arbeid.