Din rette bemanning og rekrutterings partner

Som bemannings- og rekrutteringsbyrå er vi opptatt av å tilby trygge og gode tjenester både for kunder og ansatte. Vi er opptatt av å bygge verdier som gjenspeiler det vi står for og som skal være fremtredende i vårt møte med deg. 

Våre verdier

Rotfestet - vi er rotfestet i det lokale næringslivet der vi driver vår virksomhet. Våre partnere og ansatte har lokale bemanningsbyråer og eierskap lokalt og har alle nettverk i lokalsamfunnet.

Engasjerte - vi er et fellesskap av mennesker som har stort engasjement for å finne gode løsninger for bedrifter og jobbsøkere. Vi strekker oss langt for å skape suksesshistorier og engasjerer oss i det som skjer i vårt nærmiljø.

Troverdige - vi er opptatt av å levere våre tjenester på en troverdig måte. Vi følger de til enhver tid gjeldende lover & reguleringer som er i arbeidslivet. I tillegg er det viktig for oss å være lojale mot våre kunders rutiner og kvalitetskrav.

Trygge - vi har trygghet i å være en landsdekkende kjede. Dette gjør at vi har styrke og fleksibilitet til å levere over hele landet sammen.

Vår visjon

Være et fellesskap av kvalitet og integritet