Kategorier
aktuelt

Remote Work åpner for nye bemanningsmuligheter

Norge har lenge vært i en situasjon der det alltid har vært lett å komme seg i arbeid, men nå ser dette ut til å snudd til det motsatte. Ikke at det er vanskelig å finne jobb, men tvert imot at det er vanskelig for selskapene å finne frem til den beste arbeidskraften. Norsk sysselsetting er på historisk høye nivåer, noe som betyr at det er svært få som ikke har en jobb (av arbeidsføre). 

For bedriftene kan det derfor være nødvendig å finne alternative løsninger for hvordan de kan tilegne seg den kunnskapen og arbeidskraften som er nødvendig. Her kan iGaming (spillbransjen) være en viktig kilde til inspirasjon. Mange casino online i dag henter nemlig arbeidskraft i form av remote workers, noe som også har blitt langt mer vanlig i Norge. Vi skal derfor se nærmere på hvordan dette fungerer i praksis, samt hva det er viktig å tenke på. 

Hva går remote work ut på?

I Norge har det lenge vært vanlig med hjemmekontor, men i utlandet har mange gått enda lenger. En rekke bedrifter ansetter nemlig på tvers av landegrenser, noe som ofte kan gi et langt bedre utvalg og diversifisering av ekspertisen innad i virksomheten. Det er dette som kalles remote work, eller distanse arbeid som det fort kan kalles på norsk. 

La oss si at du trenger noen nye skribenter eller programmere, men ikke finner noen som kan fylle stillingen i nærmiljøet. Da kan det være aktuelt å lyse ut stillingen som en remote job. På denne måten kan arbeidere fra andre byer (eller land) søke på den samme stillingen. Her er det riktignok viktig at man har gode interne rutiner for hvordan slike ansatte inkluderes i selskapet, men det kan absolutt være en mulighet. 

Spesielt gjelder dette i internasjonal virksomhet der fagspråket foregår på engelsk. Da er det ikke lenger nødvendig å ha norske språkferdigheter, og man kan i teorien ansette fra hvor som helst i verden. 

Hvilke fordeler har remote work?

Det er ingen tvil om at remote work kan åpne for en del muligheter for bedriften. Den første fordelen er at man ikke lenger har det samme behovet for store fysiske lokaler, så her kan bedriften spare inn noen kroner på husleie. I tillegg kan man langt enklere tilføre diversifisert kultur i bedriften sin, samt innhente ansatte basert på ferdigheter. 

Ved at man kan ansette fra hele verden utvider du nemlig horisonten, noe som også betyr at du øker sannsynligheten for å finne de som er best egnet for jobben. Tidligere måtte man ta til takke med det som søkte på stillingen i nærmiljøet, men dette slipper man nå. Spesielt innad i EU hvor det er fri arbeidsflyt mellom landene har dette blitt en populær strategi for mange startups. 

Sist, men ikke minst kan det sørge for at man finner billigere arbeidskraft på en god måte. Her er det viktig at man legger seg på et forsvarlig nivå for det landet man ansetter i, men sammenlignet med det nordiske landskapet kan dette ofte være billigere.